Judith BuurmanHaptonomie

Haptonomie  richt zich op de ontwikkeling van het gevoelsleven en het contact tussen mensen.  Lichaamsgerichte coaching gaat er van uit dat gevoelens gekoppeld zijn aan het lichaam en de lichaamsbeleving (bijvoorbeeld verstijft van angst zijn, geen vaste grond onder de voeten hebben, hardnekkig zijn).  Niet luisteren naar je gevoelens heeft consequenties voor je lichaam.  Niet doorleefde emotie vertaalt zich met spanning in je lijf. Een klacht wordt niet gezien als ziek of slecht maar is een signaalfunctie, een oproep om hiernaar te luisteren en kan ook van dienst zijn in je persoonlijke groei en ontwikkeling.

De tastzin is daarin het belangrijkste instrument.  Aanraking is een van de meest elementair helende vermogens  die we tot onze beschikking hebben, de meest directe communicatievorm.  Aanraking kan niet liegen en brengt hoe dan ook een gevoelsleven tot stand. Voelen geeft een innerlijke referentie, meer rust, veiligheid en vertrouwen in jezelf.

Wanneer woorden leeg raken, weet een aanraking gevoel over te brengen.  Wanneer je bijvoorbeeld je knie stoot,  gaat automatisch je hand naar je knie om daar over te wrijven.  Wanneer je kind zich bezeert geef je “een kusje” op de plek. Dit haalt de pijn niet weg, maar haalt wel de schrik er af. Een baby die niet aangeraakt wordt (in vroegere kindertehuizen) gaat dood ook al krijgt het voeding. Onderzocht is dat couveusekinderen die dagelijks gemasseerd worden, per dag 47 % meer in gewicht aankomen dan baby’s die niet gemasseerd worden.

Naast lichaamsgerichte oefeningen en een gesprek kan ook aanraking een kenmerkend onderdeel zijn, uiteraard onder voorwaarde van veiligheid en respect voor grenzen en wederkerigheid.