Judith BuurmanDe Heilige drie-eenheid

Op mijn website heb ik het symbool voor de Heilige drie-eenheid gebruikt, de Triquetra. Voor mij is dit symbool veelbetekenend.
Oorspronkelijk is het een Keltisch symbool Het is een cirkel die door drie met elkaar verbonden lussen met elkaar zijn verenigd. De cirkel benadrukt de vruchtbaarheid (maagd, moeder en vrouw) en symboliseert leven, dood en wedergeboorte en de eenheid van de drie elementen aarde, water en vuur. Een verbinding die onlosmakelijk met elkaar is verbonden.
Vanuit een theologische opvatting bestaat de Heilige drie-eenheid of Drievuldigheid uit één God met drie goddelijke entiteiten: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Maar symbolisch kan je deze ook uitleggen als de verbondenheid tussen bijvoorbeeld:

  • Moeder, Vader en Kind
  • Verleden, Heden en Toekomst
  • Power, Intellect en Liefde
  • Aarde, Lucht en Water
  • Gedachte, Gevoel en Emotie, maar ook
  • Lichaam, Geest en Ziel.

De verbondenheid tussen Lichaam, geest en ziel, dat is ook waar lichaamsgerichte coaching over gaat.